A Tabánról könyvet készíteni kockázatos vállalkozás. Túl sok a könnyes nosztalgia, az általánosítás, a városi legenda ‒ ó, a budai Grinzing, azok a kiskocsmák! Ugyan már, az egy redves patkányfészek volt, Horthyné nem bírta nézni a Vár ablakából, azért bontották le… ‒, és valójában túl kevés a róla szóló hiteles irodalom. Mert az eleven forrásokig nem sokan mentek vissza.

Beliczai Bea a történetmesélés különleges formáját választotta: több mint 150 fényképpel ‒ ezeknek közel fele eddig valószínűleg sehol sem jelent meg ‒ és a városrészt eleven tapasztalatból ismerő kortársak, írók, újságírók, fővárosi tisztviselők szavaival állítja elénk a Tabán utolsó nyolcvan esztendejét, életét, haláltusáját és pusztulását. (Külön említést érdemel a kötet végén a Tabán fotográfusairól szóló értékes összefoglalás.)

A legkorábbi ismert képek még a mindent eldöntő, végzetes filoxérajárvány előtt készültek. Peckes polgárvároska házai tarkállanak a Vár lábánál, a rossz természetű Ördög-árok fölött középkorias fabudik türemkednek ki az ódon falakból, tutajok és gőzösök horgonyoznak a kövezetlen Duna-part mentén.

Aztán ‒ már a későbbi évtizedekben ‒ végigjárjuk a girbegurba utcácskákat, emitt gondozott, bájos kiskerteket, amott nyomorú, keskeny, büdös udvarokat, kopott gyepű terecskéket, ahol semmi nyoma a romantikának. De él a Tabán. Gyerekek bandáznak, asszonyok mosnak, főznek, férfiak szorgoskodnak vagy mulatnak, szódásládával vagy hangszerrel a kezükben pózolnak a kamera előtt (tessenek külön elgyönyörködni azokban a bajuszokban!).

Még két lépés, és tanúi leszünk az elmúlás mozzanatainak ‒ szívszorítóan példás rendben sorakozó gerendák, ablaktokok, tetőcserepek a „bontási irodák” udvarain, majd harci járművek roncsai az Attila körúton ‒, hogy a legvégén tehessünk egy sétát mindennek a hűlt helyén, a parkban. Ahová ma is kimehetünk.

Arra biztatom az olvasót, keljen is útra hamar, keresse meg azt a pár házat, ami megmaradt ‒ a Szent Katalin-templom és a két fürdő mellett a Döbrentei és az Apród utcában, a Szarvas téren, az Attila úton és a Czakó utca sarkán is talál egyet-kettőt ‒, caplasson fel a Kereszt utcán vagy a Kőműves lépcsőn. Bámészkodjon. De csak miután elolvasta ezt a könyvet.

Saly Noémi